Uddannelse til psykologer, læger og tværfaglige behandlere indenfor den nyeste procesbaseret kognitive adfærdsterapi

Lær effektive, evidensbaserede og konkrete terapeutiske metoder, der skaber varige forandringer og trivsel hos dine klienter og dig.

Monica Trærup

Monica Trærup

Psykolog, specialist og supervisorgodkendt

Behandlere har ofte svært ved at fastsætte fokus i terapien

Lær at udvælge og mestre de konkrete metoder, som netop din klient har behov for at skabe varige forandringer

Sten lagt oven på hinanden

Procesbaseret Terapi (PBT) er udviklet af Steven Hayes og Stefan Hofmann, to af verdens førende teoretikere og kliniske forskere indenfor Kognitiv adfærdsterapi, og repræsenterer den nyeste udvikling med et skift fra diagnoser og manualiseret behandling til en transdiagnostisk og procesbaseret tilgang i terapien.

PBT er ikke endnu en ny gren eller terapi indenfor KAT. Det er derimod et metaperspektiv, der hjælper behandleren med dels at forstå de psykiske problemstillingers underliggende mekanismer, dels vælge hvilke evidensbaserede metoder, der dermed vil kunne forventes at skabe bedst mulig udvikling og trivsel hos klienten.

Udtalelser

Meget inspirerende kursus og mange brugbare ”værktøjer”

Kurset har været enormt brugbart og meget nemt omsætteligt, fordi vi arbejdede så konkret med de enkelte dele gennem øvelser. Jeg har oplevet kurset som meget veltilrettelagt. Monica og Karsten er begge et par fantastiske undervisere og deres energi, ærlighed, engagement og lethed skabte et læringsrum, hvor man havde lyst til deltage, lyst til at spørge, og det på trods af, at de forskellige deltagere på holdet arbejdede med vidt forskellige målgrupper. Jeg har også kun ros til de praktiske rammer – sted, mad, tidsrammer osv. Det fungerede bare og tiden fløj afsted. De varmeste anbefalinger herfra.

– Mette Eg Jørgensen, Ergoterapeut, Cand. Soc. / Studievejleder

ACT kursus

Meget velforberedte og dygtige undervisere, der på en professionel måde introducerede til ACT teori og metoder. Meget levende og afslappet undervisning, hvor man ikke er i tvivl om Monica og Karstens professionalisme. De er gode til at inddrage kursister i undervisningen, samt at skabe et godt og trygt undervisningsmiljø. Rigtig god forplejning.

– Lonni, sygeplejerske

Anbefalelsesværdigt

Rigtigt godt kursus, der mere end levede op til mine forventninger. Vil anbefale det til kollegaer, ligesom jeg er blevet det anbefalet. Dygtige undervisere, omgivelser og forplejning.

– Crista, læge

Opnå sikkerhed i udvælgelse af netop de metoder, der vil hjælpe den pågældende klient i trivsel

1

Fastsæt fokus i det terapeutiske forløb på netop de kerneprocesser, som din konkrete klients problemstillinger og symptomer hidrører.

Opnå en god forståelse af de forskellige evidensbaserede kerneprocesser, der kan ses på tværs af mange forskellige diagnoser og psykiske problemstillinger, eksempelvis vanskeligheder ved følelsesregulering; vanskeligheder ved at adskille sig fra uhensigtsmæssig tænkning; kognitive vanskeligheder; manglende nærvær i nuet mv.

2

Udvælg netop de evidensbaserede metoder, der med størst mulig sikkerhed vil skabe psykologisk udvikling ved de udvalgte kerneprocesser.

Der er i dag udviklet mange evidensbaserede metoder, hvor en del bliver navngivet som værende særskilte terapier. Ingen metode, terapi eller manual kan dog skabe udvikling i alle kerneprocesser – ofte har de fokus på nogle kerneprocesser og ikke på andre. Lær at forstå principperne bag valg af metode, så du med succes kan udvælge den metode, der vil være mest hjælpsom til at skabe udvikling ved den udvalgte kerneproces.

3

Lær at mestre de konkrete metoder og processer, således du og klienten kan træne dem sammen

På alle vores uddannelser og kurser vægter vi helt konkrete demonstrationer og øvelser i metoderne, således at du kan omsætte metoderne og træne processerne med dine klienter i praksis. Når klienten kan træne metoderne og processerne med dig i terapien, vil I gøre det nemmere for klienten at omsætte terapien i sit eget liv og skabe varige forandringer.

Få både overblik over valg af metode og helt konkrete færdigheder i anvendelse

Vores undervisere er alle psykologer, specialister i psykoterapi og har mange års praksiserfaring med metoderne, de underviser i.

Vi har i snart 20 år afholdt mere end 1.000 undervisningsdage, hvor vi har hjulpet psykologer, læger og tværfaglige behandlere med opbygge fokuserede behandlingsforløb, der øger trivsel og sikrer varige forandringer.  

Vi tydeliggør principperne bag valg af metoderne, så du fremover med stor sikkerhed kan udvælge de metoder, der vil være mest hjælpsomme til den pågældende klient.

Vi laver konkrete demonstrationer og øver metoder sammen, så du nemt kan omsætte dem til din praksis.

Vi vil gøre vores bedste for at sikre nogle gode rammer for netop din læring med god forplejning og indeklima, samt et trygt og inspirerende fællesskab, hvor du har lyst til at engagere dig.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.