Deltag på vores ACT-kursus

Hjælp dine klienter med at opnå større psykologisk fleksibilitet og skabe en meningsfuld tilværelse gennem vores procesbaserede kognitive adfærdsterapi kurser.

Mange klienter kæmper med svære tanker og følelser

Du vil opnå øget tiltro til dine kompetencer som terapeut, når du kan tilbyde dine klienter effektiv og medfølende behandling gennem ACT.

Specialister med stor erfaring i ACT-undervisning

Som psykolog, læge eller tværfaglig behandler ønsker du at tilbyde dine klienter/borgere den bedste mulige behandling. At navigere i de mange behandlingsmetoder kan være udfordrende. Vi er specialiseret i ACT, og godt forankret i de øvrige grene inden for kognitiv adfærdsterapi, hvormed vi kan hjælpe dig med at bygge bro mellem behandlingsmetoderne.

Vi har mange års erfaring med ACT og har hjulpet et utal af behandlere med at forbedre deres terapeutiske praksis. Vi ved, hvad der virker til hvilken problemstilling, og vi er her for at dele vores viden med dig.

Ønsker du et bedre overblik og større sikkerhed i valg af metoder, så du kan føle dig mere tryg og kompetent i rollen som behandler? Det er, hvad dette ACT-kursus kan gøre for dig.

Få en praksisnær uddannelse i ACT

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er ACT-kursets varighed og struktur?

Vi har dels et 8 dages tværfagligt ACT kursus på 40 timer, dels et 30 timers kursus forhåndsgodkendt til psykologer/lægers specialist uddannelse. Begge kurser består af oplæg, cases, demonstrationer og øvelser, der giver dig overblik over ACTs teoretiske grundlag og erfaring med den terapeutiske praksis.

Hvem er kurset målrettet?

Vi har et dels et ACT kursus til institutioner, der er målrettet tværfagligt personale, dels et kursus i Aarhus, der er målrettet psykologer, læger, terapeuter og andre tværfaglige behandlere. Begge kurser er målrettet professionelle, der ønsker en oplevelsesorienteret og praksisnær indføring i ACT processerne.

Hvad kan jeg forvente at lære på ACT-kurset?

Du vil lære at hjælpe klienter med at adskille sig fra uhensigtsmæssige tanker, være i følelser og krop, og opbygge en meningsfuld tilværelse ved at træne processerne i ACT.

Hvordan vil ACT-kurset gavne min terapeutiske praksis?

ACT-kurset vil give dig et godt overblik over, hvilke kerneprocesser, der skaber psykisk lidelse, og forståelse af og erfaring med forskellige ACT metoder, der kan målrettes klienternes forskellige psykiske problemstillinger. Du vil lære konkrete og praksisnære teknikker og metoder, der øger psykologisk fleksibilitet og hjælper klienter med at opbygge et meningsfuldt liv baseret på deres værdier.

 

Er der nogen forudsætninger for at deltage i ACT-kurset?

Det anbefales, at kursisterne afholder samtaler med klienter, der på den ene eller anden måde oplever psykisk lidelse, at være kørt fast i livet eller ønsker at skabe forandringer i livet. ACT er meget hjælpsom i individuelle samtaler og gruppebehandling, ligesom vi på ACT kurset gerne hjælper med at omsætte ACT til miljøbehandling.

Hvem underviser på ACT-kurset?

Underviserne er psykolog Karsten Abel, autoriseret af Dansk Psykolognævn, specialist i psykoterapi, samt psykolog Monica Trærup, autoriseret af Dansk Psykolognævn, specialist i psykoterapi, godkendt supervisor.

Hvordan kan jeg tilmelde mig ACT-kurset?

Tilmelding sker via dette link, hvor du finder nærmere information om datoer, tilmeldingsproceduren og betaling.

Introduktion til ACT-kurset

På vores ACT-kursus får du en teoretisk introduktion til Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og dens anvendelse inden for psykologisk behandling. Du vil lære om de seks processer, der er centrale for ACT, og hvordan du kan anvende dem i din praksis.

ACT-kurset hjælper dig med at forstå og arbejde med dine klienters tanker, følelser og adfærd på en ny og effektiv måde. Vores undervisning er baseret på den nyeste forskning inden for procesbaseret kognitiv adfærdsterapi, og giver dig en teoretisk og praktisk forståelse af ACT.

Gennem en kombination af oplæg, demonstrationer, cases og øvelser vil du lære at anvende ACT i dit arbejde med klienter. Du vil også blive opfordret til at udforske ACT-processerne på dig selv for at opnå en dybere forståelse af metoderne.

ACT-kurset er designet til at imødekomme behovene hos psykologer, læger og tværfaglige behandlere, der søger at udvide deres kompetencer inden for kognitiv adfærdsterapi og øge deres klienters psykologiske fleksibilitet.

Arbejde med tanker og defusion

På ACT-kurset fokuserer vi på at blive opmærksomme på de tanker, der forhindrer os og vores klienter i at opbygge det liv, vi gerne vil leve. Vi vil arbejde med metoder til defusion, som hjælper med at adskille os fra ikke-hjælpsomme tanker, og giver os mulighed for at handle i overensstemmelse med vores værdier.

Defusion er en central proces i ACT, der hjælper mennesker med at ændre deres forhold til deres tanker og reducere den kontrol, tankerne har over vores adfærd. Gennem øvelser og eksempler vil du lære, hvordan du kan hjælpe dine klienter med at opnå en større grad af psykologisk fleksibilitet og handle i tråd med deres værdier.

Vi vil introducere dig for forskellige teknikker og metoder, der kan anvendes i terapien for at fremme defusion. Dette inkluderer metaforer, øvelser og mindfulness-baserede teknikker, der kan hjælpe klienter med at skabe afstand til deres tanker og opleve dem som værende adskilt fra egen identitet.

Ved at mestre defusionsteknikkerne kan du hjælpe dine klienter med at opnå en større frihed fra uhensigtsmæssige tanker og styrke deres evne til at træffe valg baseret på deres værdier og mål.

Håndtering af følelser og kropslige fornemmelser

På ACT-kurset fokuserer vi på de svære følelser og kropslige fornemmelser, som mange mennesker har svært ved at rumme. Vi vil arbejde med metoder til at øge evnen til at håndtere svære følelser eller kropslige tilstande gennem accept og mindfulness.

Accept er en vigtig del af ACT og indebærer at være villig til at opleve følelser, tanker og kropslige fornemmelser som de er, uden at kæmpe imod dem. Gennem undervisning og øvelser vil vi udforske, hvordan du kan hjælpe dine klienter med at kunne give plads til deres indre oplevelser.

Vi vil her lære dig nogle konkrete accept øvelser og nogle lidt sværere mindfulness, øvelser, der kan integreres i ACT- behandlingen, og som vil øge evnen til at rumme svære oplevelser.

Ved at hjælpe dine klienter med at håndtere følelser og kropslige fornemmelser på en mere fleksibel måde, kan du styrke deres evne til at navigere i udfordrende situationer og opbygge en meningsfuld tilværelse. Dette vil også bidrage til at øge deres psykologiske fleksibilitet og livskvalitet.

Nærvær i nuet og selvbillede

Vi vil på ACT-kurset abejde med “manglende nærvær i nuet” og “negativt og fastlåst selvbillede” for at øge livskvaliteten. Vi vil introducere dig til konkrete opmærksomhedsøvelser og uformelle mindfulness øvelser samt nogle lidt sværere mindfulness øvelser, der kan hjælpe dine klienter med at forbedre deres evne til at være til stede og opmærksomme i nuet.

Vi vil også arbejde med metoder til at arbejde med negativt selvbillede og fastlåste selvopfattelser, som begrænser klienters handlemuligheder.

Ved at hjælpe dine klienter med at udvikle et mere fleksibelt og hjælpsomt ståsted i forhold til deres selvfortælling, vil du styrke deres evne til at handle i overensstemmelse med deres værdier og mål, selv når de konfronteres med udfordrende tanker og følelser om sig selv.

Øget nærvær og et mere fleksibelt selvbillede vil bidrage til at forbedre dine klienters trivsel, livskvalitet og psykologiske fleksibilitet, hvilket er et centralt mål i ACT-behandlingen.

Værdier og engagerede handlinger

På femte og sidste dag af ACT-kurset vil vi fokusere på at træne konkrete metoder til at hjælpe dine klienter med at opnå kontakt til deres værdier og motivere dem til engagerede handlinger. Vi vil introducere dig for teknikker til at identificere og afklare klienters værdier og arbejde med at udvikle konkrete handlingsplaner, der er i overensstemmelse med disse værdier.

Engagerede handlinger er en central del af ACT og indebærer at tage bevidste og værdibaserede skridt mod et liv, der er meningsfuldt og tilfredsstillende. Gennem øvelser og cases vil vi udforske, hvordan du kan hjælpe dine klienter med at overvinde barrierer og udfordringer, der hindrer dem i at handle i tråd med deres værdier.

Ved at mestre teknikkerne til at arbejde med værdier og engagerede handlinger, kan du hjælpe dine klienter med at opnå en dybere forståelse af, hvad der er vigtigt for dem, og hvordan de kan tage skridt mod at opbygge et liv, der afspejler deres værdier. Dette vil bidrage til at øge deres psykologiske fleksibilitet, trivsel og livskvalitet.

Som en del af din ACT-uddannelse hos os, vil du få mulighed for at træne metoderne og opnå konkrete erfaringer med færdighederne gennem øvelser. Dette vil give dig en god erfaring med ACT-metoder, således du nemt kan integrere dem i din terapeutiske praksis og tilpasse dem til netop dine klienters unikke behov og udfordringer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.