Handelsbetingelser ved kurser, gruppesupervision og undervisningsdage:

Aftale om undervisningsdage og gruppesupervision ud af huset er bindende, ligesom tilmeldinger til kurser og supervisionsforløb er bindende og personlige.

Tilmeldingen / aftalen er bindende dels af hensyn til øvrige tilmeldte (der har planlagt efter, at forløbet gennemføres), dels af hensyn til bookede lokaler, undervisere og forplejning, som vi desværre ikke kan afmelde med kort varsel. Skulle en medarbejder være forhindret i at starte på et tilmeldt kursus/supervisionsforløb grundet nyt job, graviditet eller lignede, da har den betalende arbejdsplads mulighed for at tildele pladsen til en anden medarbejder, såfremt vi får besked herom minimum 7 dage før kursusstart/start af supervisionsgruppen. Den anden medarbejder kan udelukkende overtage pladsen, såfremt vedkommende kan overtage pladsen inden start og matcher målgruppen for kurset.

I tilfælde af sygdom hos underviseren, da vil vi gøre alt for, undervisningen fortsat gennemføres. I så fald kan undervisningen i nødstilfælde omlægges til online eller erstatte med anden kompetent underviser – i sjældne tilfælde ved ændring af kursusdatoer. Dette vil ikke berettige til refusion af kursusgebyr.

I tilfælde af for få tilmeldte på et kursus/supervisionsforløb, da vil du få tilbudt at få pengene refunderet eller en plads på det næstkommende forløb.

Har du tilmeldt dig et kursus med fysisk fremmøde, da vil udgangspunktet være, at dit fremmøde vil være fysisk af hensyn til de øvrige kursister, der har valgt at tilmelde sig et forløb med fysiske fremmødte (og ikke finder det tilfredsstillende at øvrige kursister er på skærm). Der kan dog være kurser, hvor du efter aftale med supervisor/underviseren vil kunne være med online ved sygdom eller lignende, såfremt dette dels kan fungere for underviseren/ supervisor, dels ikke forringer forløbets værdi for de øvrige deltagere.

Aftalevilkår ved individuel supervision:

Ved individuelsupervision kan du ændre datoen på den bookede supervision 14 dage inden den aftalte supervision. Melder du afbud med kortere varsel, da afregnes timerne som anvendte sessioner, da det ikke er muligt at afsætte supervisionstimerne til anden side med kort varsel og tiden dermed vil gå tabt.

Aftalevilkår ved individuel terapi:

Ved individuel terapi vil afbud senere end 24 timer før aftalt tid blive afregnet som anvendt session. Dette fordi, at det ikke er muligt at afsætte sessionen til anden side med kort varsel og tiden vil dermed gå tabt.

 

I ønsket om at imødekomme alles behov bedst muligt,

Monica Trærup

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.