Supervision fra specialist i psykoterapi i de nyeste grene af kognitiv adfærdsterapi

Opnå øgede kompetencer og bliv mere tryg i rollen som kognitiv terapeut – Opnå det overblik, dine klienter har brug for.

Har du svært ved at fastholde fokus i terapien?

Du fortjener større overblik og ro i terapeutrollen, mens du skaber reelle forandringer i dine klienters liv.

Opnå individuel supervision eller book supervision med en kollega hos erfaren kognitiv psykolog, der er specialist i psykoterapi

Psykolog Monica Trærup har mere end 15 års erfaring indenfor den kognitive referenceramme, herunder trænet i klassisk Kognitiv adfærdsterapi; ACT; Mindfulness baseret Kognitiv Terapi; Dialektisk adfærdsterapi og Compassion fokuseret terapi.

Monica Trærup har superviseret og undervist psykologer og læger på deres specialistuddannelse i Kognitiv adfærdsterapi, herunder i de evidensbaserede metoder fra Klassisk Kognitiv adfærdsterapi; ACT; Compassion fokuseret terapi og Dialektisk adfærdsterapi i mere end 15 år. Monica Trærup er derudover certificeret indenfor Mindfulness baseret Kognitiv Terapi på den 2 årige uddannelse ved Center for Mindfulness.

Monica Trærup tilpasser supervisionen til den enkelte supervisants ønsker og behov. I den individuelle supervision hos Psykolog Monica Trærup vil du kunne vælge at fordybe dig i en af grenene inden for den kognitive referenceramme. Ligeledes vil du kunne opnå et bedre overblik og forståelse af, hvorledes du kan bygge bro mellem de mange grene indenfor kognitiv adfærdsterapi, herunder Metakognitiv Terapi, Compassion, ACT, Mindfulness og Dialektisk adfærdsterapi. En metode eller gren hjælper ikke alle klienter. Du vil i den individuelle Kognitive supervision blive bedre til at navigere i landskabet af de mange evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske metoder, således du bliver ekspert i at gå netop de veje med den pågældende klient, som han har behov for opnå langvarig udvikling og trivsel.

Psykolog Monica Trærup har såvel den kliniske erfaring som den evidensbaserede viden til at kunne give dig overblik over, hvilke virkningsmekanismer man kan forvente ved de forskellige evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske metoder. Ligeledes har hun gennem mange år som terapeut erfaring med omsætning af metoderne til såvel børn, unge og voksne, samt mennesker med en bred vifte af problemstillinger og psykiske lidelser.

Kontakt psykolog Monica Trærup for at få lavet et individuelt kognitivt supervisionsforløb, der vil matche dine ønsker og udvikle din terapeutiske praksis

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indebærer Individuelt Kognitiv Supervision eller Personlig Udvikling for psykologer?

Det personlige udviklingsarbejde har fokus på dig som psykolog, hvormed du får lejlighed til at blive opmærksom på det, du selv bringer med ind i det terapeutiske rum. Metoden er indenfor den kognitive referenceramme, herunder ACT, mindfulness og CFT. Det overordnede fokus vil således være at fremme vores egen psykologiske fleksibilitet som terapeuter. Vi vil afklare og opnå kontakt med dine værdier som terapeut og i forhold til egen omsorg. Du vil med udgangspunkt i specifikke terapeutiske samtaler reflektere over og blive opmærksom på, hvad du gør, når ubehagelige tanker og følelser dukker op. Ligeledes vil du blive mere opmærksom på, hvad du gør, når du bliver fanget i uhensigtsmæssige tanker, herunder fx for megen problemløsning, grublerier eller bekymringer. Du vil eksempelvis kunne træne din egen evne til at adskille dig fra dine uhensigtsmæssige tanker, give plads til vanskelige følelser og være nærværende i nuet, således at du kan vælge den adfærd, der skaber bedst mulig trivsel for dine klienter og dig selv.  

 

I den individuelle kognitive supervision til psykologer til autorisation eller til specialist vil vi tilpasse supervisionen til netop dine ønsker og behov. Du vil i sagssupervision kunne opnå en større forståelse af de mekanismer og processer, der gør den enkelte klient sårbar overfor og vedligeholder den enkeltes psykiske problemstillinger og lidelse. Psykolog Monica Trærup vil kunne hjælpe dig med at opnå et bedre overblik over, hvilke processer, der er vigtige at have fokus på ved den pågældende problemstilling. Således vil du blive specialiseret i at udvælge og mestre netop de metoder og processer, den pågældende klient har brug for, så han kan opnå langvarig udvikling og trivsel. 

Hvor mange timer er individuel supervision for psykologer og læger?

Den individuelle supervision og supervision du eventuelt booker sammen med kollega, vil jeg kunne passe helt og aldeles til dine ønsker og behov. Du afgør derfor timeantal og hyppighed.

Kan man deltage i supervisionsforløb for psykologer online?

Psykolog Monica Trærup udbyder såvel supervision til psykologer og andre professionelle på Ryesgade i Aarhus; online og supervision på egen arbejdsplads for større grupper af kollegaer. For psykologer gælder, at virtuel supervision godkendes i overensstemmelse med Dansk Psykolog Forenings retningslinjer for virtuel supervision. Er I en gruppe kollegaer med lang transporttid til Aarhus superviserer Monica Trærup jer gerne virtuelt.

Grundlaget for den kognitive supervision

Den Kognitive supervision har til formål at autorisere og specialiserer psykologer, læger, samt hjælpe terapeuter i at udvælge og mestre netop de evidensbaserede metoder, den enkelte klient har behov for – på tværs af de forskellige grene indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme, herunder ACT, Metakognitiv Terapi, Mindfulness, Compassion og Dialektisk Adfærdsterapi.

Krav og forudsætninger for deltagelse i supervision

Monica Trærup superviserer såvel psykologer, læger som andre faggrupper. Den individuelle supervision og supervision booket til dig og dine kollegaer kan tilpasses, så den imødekommer netop dine behov.

For at deltage i en supervisionsgruppe med henblik på autorisation, specialistuddannelse eller personlig udvikling skal du som udgangspunkt være uddannet psykolog eller læge eller have anden relevant baggrund.

Har du en længerevarende kognitiv uddannelse, anbefaler vi opstart i supervisionsgruppen til specialist. Er du på vej mod autorisation, eller er du autoriseret og har ikke gennemført en længerevarende kognitiv uddannelse, anbefaler vi opstart i supervisionsgruppe til autorisation.

Personligt Udviklingsarbejde for psykologer kan påbegyndes efter endt kandidatuddannelse og kan bruges til alle specialistuddannelser ved  Dansk Psykolog Forening.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.