Velkommen – og tak for din interesse!

Jeg brænder for at hjælpe mennesker med at kunne udvælge og mestre netop de evidensbaserede psykologiske metoder, der må kunne forventes at skabe størst mulig udvikling og trivsel hos den enkelte.

Jeg er psykolog, autoriseret og specialist i psykoterapi og supervision ved Dansk Psykolog Forening, samt godkendt specialist i Kognitiv Terapi og supervision ved Dansk Psykiatrisk Selskab. Jeg har siden 2005 fordybet mig indenfor den Kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme. Jeg arbejder med evidensbaserede metoder fra den traditionelle Kognitive adfærdsterapi, samt evidensbaserede metoder og processer indenfor den nyere Kognitive adfærdsterapi, herunder Acceptance & Commitment therapy (ACT), Metakognitiv terapi (MCT), Dialektisk adfærdsterapi (DBT), Compassion fokuseret terapi (CFT) og Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBKT).

 

Den nyeste Processbaserede Kognitive adfærdsterapi (PBT) gør op med, at nyere evidensbaserede metoder navngives som forskellige terapier. I stedet er fokus på at undersøge, hvilke psykologiske processer, den enkelte klient kæmper med. Derudfra vælges netop de evidensbaserede terapeutiske metoder, der forventes at være mest hjælpsomme til at skabe udvikling og trivsel for denne person.
 

Min mission er at hjælpe psykologer, psykiatere og andre behandlere med at få et godt ståsted indenfor de mange evidensbaserede Kognitive adfærdsterapeutiske metoder, således at de kan tilbyde klienter/patienter en målrettet terapi, der bedst muligt hjælper den enkelte klient i en positiv udvikling og trivsel. 

 

Monica Trærup

Uddannelsesmæssig baggrund

Jeg er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi, og supervisor godkendt ved Dansk Psykolog Forening. Godkendt specialist i Kognitiv Adfærdsterapi og supervision ved Dansk Psykiatrisk Selskab.

Jeg har i snart 20 år fordybet mig i, uddannet mig indenfor og praktiseret de forskellige grene indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme, herunder Anden generations kognitiv adfærdsterapi; Dialektisk adfærdsterapi (DBT); Compassion fokuseret terapi (CFT); Acceptance & Commitment Therapy; Metakognitiv Terapi, ligesom jeg i 2023 færdiggjorde den toårige uddannelse Mindfulness baseret kognitiv terapi ved Center for mindfulness Aarhus universitet.

Stor ekspertise i at skræddersy kurser og længerevarende uddannelsesforløb

Siden 2006 har jeg udviklet uddannelser og afholdt mere end 1000 undervisningsdage, hvor det vigtigst fokus har været at tilpasse undervisningen til de pågældende kursister eller institutioners behov: 
 • 2006 – i dag: Ansvarlig for såvel udvikling af kurser som underviser på uddannelser og kurser:
 • Underviser i Procesbaseret kognitiv adfærdsterapi, herunder evidensbaserede metoderne indenfor anden generations kognitiv adfærdsterapi; Acceptance & commitment therapy; Dialektisk adfærdsterapi som Compassion fokuseret terapi; Mindfulnessbaseret Kognitiv Terapi mv.
 • Uddannelsesansvarlig for den 2 årige Kognitive specialist Uddannelse for psykologer og læger i Aarhus.
 • Udvikler uddannelser og underviser tværfaglige personale i Dialektisk adfærdsterapi og evidensbaseret behandling ved borderline og selvskade.
 • Skræddersyr uddannelser og kurser til miljøpersonaler på meget forskellige institutioner, ligefra særlig sikrede afdelinger til unge; socialpsykiatriske behandlingstilbud til børn & unge; opholdssteder og bosteder til børn & unge; psykiatriske afdelinger for voksne; mor/barn hjem; psykiatriske bosteder; misbrugsbehandling; lærer på VUC & HF; bostøtter på Handicap institutioner mv.
 • Skræddersyr uddannelser og kurser til ambulante behandlere og terapeuter i psykiatriske ambulatorier; misbrugsbehandlere; mentorer og studievejledere på HF & VUC mv.
 • Underviser i behandling af en bred vifte af kliniske problemstillinger såsom Borderline personlighedsforstyrrelse; ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse; dyssocial personlighedsforstyrrelse mv.; selvskade; anoreksi; bulimi; binge eating; depression; bipolar; angstlidelser; autisme; skizofreni; kognitive vanskeligheder; ADHD mv.
 • Superviserer psykologer og læger; afholder grupper med personlig udvikling for psykologer og læger; superviserer tværfaglige personalegrupper og teams.
 •  
 • 2006 – 2023 Underviser og kursusvirksomhed på Kognitiv Terapi Center Århus:
 • Supervisor og underviser på toårige voksen KAT-specialistuddannelse for psykologer/læger i såvel generelle kognitive adfærdsterapeutiske metoder som specifikke metoder ved f.eks. depression, spiseforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, selvskade mv.
 • Supervisor og underviser på toårige Børn & unge KAT-specialistuddannelse i såvel generelle kognitive adfærdsterapeutiske metoder som specifikke metoder ved depression, ADHD, spiseforstyrrelse, personlighedsforstyrrelser og selvskade.
 • Udviklet og været underviser på ACT-kurser for psykologer & læger samt kurser for tværfaglige personaler.
 • Underviser på toårig psykolog- og lægeuddannelse i Compassion fokuseret terapi i behandlingen af spiseforstyrrelser.  
 • 2009 – 2014: I styregruppe og modulansvarlig på den to årige psykolog/læge uddannelse, Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital.
 • Behandlingsansvarlig, supervisor og individuel terapeut i tilbud om Dialektisk adfærdsterapi til mennesker med borderline personlighedsforstyrrelse og massiv selvskade i projekt under Aarhus kommune.
 • Godt funderet i klinisk praksis med mange forskellige terapiforløb, herunder individuelt og i gruppe i privat praksis fra 2006 til i dag.
 • Klinisk baggrund med ansættelse i psykiatrien i årene 2005 – 2006, såvel kognitive adfærdsterapeutiske gruppeforløb som individuelle forløb.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.