Bliv specialist i den nyeste kognitive adfærdsterapi

Lær at udvælge og mestre metoder på tværs af de forskellige grene, herunder fra ACT; Metakognitiv Terapi; Compassion; Mindfulness; Klassisk KAT og Dialektisk adfærdsterapi

Har du svært ved at fastholde fokus i terapien?

Du fortjener større overblik og ro i terapeutrollen, mens du skaber reelle forandringer i dine klienters liv.

Lær fra erfarne psykologer, der er specialister i psykoterapi

Erfarne psykologer med mange års erfaring indenfor kognitiv adfærdsterapi vil hjælpe dig med at opnå en større forståelse af de mekanismer og processer, der gør sårbar overfor og vedligeholder psykiske problemstillinger og lidelse. Vi hjælper dig med at opnå et bedre overblik over, hvilke processer, der er vigtige at have fokus på med ved hvilke problemstillinger. Således du kan blive specialiseret i at udvælge og mestre netop de metoder og processer den pågældende klient har brug for. 

Vi har såvel den kliniske erfaring som den evidensbaserede viden til at kunne give dig overblik over, hvilke virkningsmekanismer man kan forvente ved de forskellige evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske metoder. Vi ved, at det procesbaserede metaperspektiv på psykoterapi hjælper med at udvælge netop de metoder, som den enkelte klient har behov for, således han kan opnå langvarig udvikling og trivsel.

Vi vil hjælpe dig med at bygge bro mellem de mange grene indenfor kognitiv adfærdsterapi, herunder Metakognitiv Terapi, Compassion, ACT, Mindfulness og Dialektisk adfærdsterapi. En metode eller gren hjælper ikke alle klienter. Vi vil guide dig til at navigere i landskabet af de mange evidensbaserede kognitive adfærdsterapeutiske metoder, således du bliver ekspert i at gå netop de veje med den pågældende klient, som han har behov for opnå langvarig udvikling og trivsel.

Få den uddannelse, der vil transformere din praksis

Ofte stillede spørgsmål

Hvad indebærer den procesbaserede kognitive uddannelse?

Uddannelsen er en specialistuddannelse, der fokuserer på at give psykologer, læger og andre relevante terapeuter den nødvendige viden og færdigheder til at kunne udføre en fokuseret terapi og effektiv terapi. Her udvælger vi netop de evidensbaserede metoder, der med størst sandsynlighed vil kunne skabe udvikling i den enkelte klients vedligeholdende processer. Uddannelsen omfatter teoretisk viden, demonstration af metoderne, praktiske øvelser og supervision hos psykologer, der er specialister i psykoterapi og har mange års klinisk erfaring.

Hvad er forskellen mellem traditionel kognitiv terapi og Procesbaseret Kognitiv terapi?

Procesbaseret terapi (PBT) er ikke endnu en ny terapi, men et metaperspektiv på evidensbaseret psykoterapi. PBT er udviklet af Steven Hayes og Stefan Hofmann, to af verdens førende teoretikere og kliniske forskere indenfor kognitiv adfærdsterapi (KAT).  Her er fokus på, at behandleren lærer at identificerer, hvilke underliggende kerneprocesser den pågældende klients psykologiske symptomer eller problemer hidrører, f.eks. vanskeligheder med følelsesregulering; sammensmeltning med tænkning; kognitive vanskeligheder; vedligeholdende kontekstuelle faktorer mv. I PBT vil behandleren trænes i at udvælge, hvilke evidensbaserede interventioner og processer, der mest sandsynligt vil kunne udvikle og ændre de kerneprocesser, der er identificeret i klientens caseformuleringen. PBT er ikke endnu en ny terapi, men et metaperspektiv på psykoterapi, der går imod at evidensbaserede interventioner navngives som særskilte terapier. 

 

Hayes & Hofmann har således samlet en bred gruppe af eksperter indenfor feltet og har kombineret deres ekspertise til at samle de vigtigste interventioner indenfor adfærdsterapi, adfærdsanalyse, kognitiv terapi og accept og mindfulness baserede terapier, således klinikere kan opnå overblik over de forskellige forandringsprocesser i interventionerne, som er særlige vigtige for klinikkerne at kende for at kunne målrette behandlingen mod de relevante kerneprocesser. I PBT arbejder man med en meget fleksibel og pragmatisk tilgang, der samtidigt er meget struktureret og fokuseret i forhold til at målrette de relevante kerneprocesser med netop de interventioner, der må forventes at skabe størst mulig forandring og trivsel. Dermed er målet, at klienten opnår en mere enkel, målrettet og hjælpsom terapi med reel og langvarig forandring. 

Hvor lang tid tager den kognitive terapeutuddannelse?

Kurset er på 90 timers teori/ 15 dage og mulighed for 60 timers supervision/10 dage i overensstemmelse med kravene til specialiseringsmodulet på specialistuddannelse i psykoterapi ved Dansk Psykolog Forening. Uddannelsen inkluderer teoretiske oplæg, demonstrationer, praktiske øvelser og supervision for at sikre grundig træning og udvikling af færdigheder.

Kan man tage den kognitive terapeutuddannelse online?

Vi udbyder kurset med fysisk fremmøde, da vores erfaring er, at undervisernes demonstrationer  og de praktiske øvelser fungerer bedst ved fysisk fremmøde. Du vil på vores uddannelse således ikke blot opleve teoretiske oplæg, men derimod mange spændende live demonstrationer, se rollespil og opnå praktisk træning, der gør uddannelsen meget praksisnær.

Forstå grundlaget for den kognitive terapeut uddannelse

Den Kognitiv terapeut uddannelse har til formål at specialiserer psykologer, læger og tværfaglige behandlere i at udvælge og mestre netop de evidensbaserede metoder, den enkelte klient har behov for – på tværs af de forskellige grene indenfor den kognitive adfærdsterapeutiske referenceramme, herunder ACT, Metakognitiv Terapi, Mindfulness, Compassion og Dialektisk Adfærdsterapi.

Uddannelsen indeholder en blanding af teoretiske oplæg, demonstrationer, praktiske øvelser og supervision, som hjælper dig med at blive specialiseret i den nyeste kognitive adfærdsterapi og omsætte dem i praksis.

Krav og forudsætninger for den kognitive specialistuddannelse

Uddannelsen er målrettet psykologer og lægers specialistuddannelse. Uddannelsen er ligeledes relevant for terapeuter, behandlere, psykologer og vejledere, der ønsker at blive bedre til at udvælge og mestre de nyeste evidensbaserede kognitive metoder. Op til 25 % af deltagerne på uddannelsen kan således have andre relevante baggrunde, og arbejde i forskellige kontekster med forandringsskabende samtaler.

Denne kognitive terapeutuddannelse lever op til Dansk Psykolog Forenings krav for specialister indenfor psykoterapi.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.